fbpx
Bez kategorii

Karta pobytu w celu połączenia z rodziną a prawa do pracy i edukacji

Karta pobytu w celu połączenia z rodziną to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski, aby połączyć się ze swoją najbliższą rodziną. Mogą się o nią ubiegać małżonkowie obywateli RP lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE, a także dzieci takich osób.

Karta pobytu w celu połączenia z rodziną to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski, aby połączyć się ze swoją najbliższą rodziną. Mogą się o nią ubiegać małżonkowie obywateli RP lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE, a także dzieci takich osób.

Karta pobytu w celu połączenia z rodziną to dokument wydawany cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski, aby połączyć się ze swoją najbliższą rodziną. Mogą się o nią ubiegać małżonkowie obywateli RP lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE, a także dzieci takich osób.

Osoby posiadające kartę pobytu rodzinnego mają pewne ograniczenia dotyczące możliwości podjęcia legalnej pracy w Polsce oraz dostępu do systemu edukacji.

Praca w Polsce z kartą pobytu rodzinnego

Zasadą jest, że posiadacze karty pobytu w celu połączenia z rodziną, aby móc legalnie podjąć pracę w Polsce, muszą najpierw uzyskać zezwolenie na pracę. Jest to dodatkowy dokument wydawany przez urząd pracy, który potwierdza, że dana osoba może być zatrudniona na określonych warunkach.

Istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Zezwolenia na pracę nie muszą uzyskiwać np. studenci studiów stacjonarnych lub małżonkowie obywateli polskich. Jednak dla większości posiadaczy kart rodzinnych jest to konieczne.

Ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla członków rodzin cudzoziemców polegają więc na:

  • konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia na pracę
  • sezonowości zezwoleń na pracę (najczęściej wydawane są na okres do 1 roku)
  • ograniczeniu do konkretnego pracodawcy i stanowiska

Z drugiej strony, jeśli potrzebujesz pomoc w uzyskaniu karty pobytu do celów łączenia rodzin, to istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem takich spraw.

Edukacja z kartą pobytu rodzinnego

Dostęp do edukacji dla posiadaczy karty pobytu rodzinnego jest zależny od wieku.

Małoletni członkowie rodzin cudzoziemców mają pełne prawo do korzystania z polskiego systemu edukacji – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Mogą chodzić do przedszkoli i szkół publicznych wszystkich szczebli.

Osoby pełnoletnie mają nieco bardziej ograniczone możliwości kształcenia się w Polsce. Co do zasady, pełnoletni posiadacze karty pobytu rodzinnego muszą ponosić odpłatność za naukę w publicznych szkołach policealnych i na uczelniach wyższych.

Jednak są pewne wyjątki, kiedy zniesione są ograniczenia zarówno w dostępie do rynku pracy, jak i edukacji. Dotyczy to np. małżonków obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status rezydenta długoterminowego UE.

Posiadacze karty pobytu w celu połączenia z rodziną mają pewne utrudnienia w dostępie do rynku pracy i edukacji w Polsce. Jednak wiele zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby. Aby w pełni korzystać z praw pracowniczych i edukacyjnych, należy dążyć do uzyskania kolejnych dokumentów, jak zezwolenie na pracę czy status rezydenta długoterminowego. Warto zasięgnąć profesjonalnej pomocy, by zapewnić sobie jak najlepszą sytuację prawną w Polsce.

Podobne artykuły

Dystrybutory Wody Pitnej: Komfort, Higiena i Efektywność

redaktor

Ewolucja marketingu cyfrowego – jak Funkymedia zmieniała branżę od 2010 roku

redaktor

Mają już dość hałasu, pyłu i spalin! Domagają się ekranów akustycznych!

redaktor

SKOMENTUJ

* Korzystając z tego formularza akceptujesz nasz Regulamin

» translate page «