fbpx
INFORMACJE

Konsultacje społeczne dotyczące kursowania autobusów

Zmiana tras przejazdu, uruchomienie nowych linii autobusowych, jak również odciążenie ruchu drogowego w Zabrzu to cel konsultacji społecznych, które rozpoczęły się dziś i potrwają do 28 kwietnia. Propozycje, które będą konsultowane dotyczą trzynastu linii kursujących na terenie Zabrza. Wśród nich jest min. zawieszenie kursowania autobusu nr 234 i połączenie go z innymi liniami, a także poszerzenie trasy linii nr 6 m.in. o przystanki na Zaborzu.

Zmiana tras przejazdu, uruchomienie nowych linii autobusowych, jak również odciążenie ruchu drogowego w Zabrzu to cel konsultacji społecznych, które rozpoczęły się dziś i potrwają do 28 kwietnia. Propozycje, które będą konsultowane dotyczą trzynastu linii kursujących na terenie Zabrza. Wśród nich jest min. zawieszenie kursowania autobusu nr 234 i połączenie go z innymi liniami, a także poszerzenie trasy linii nr 6 m.in. o przystanki na Zaborzu.

W ramach konsultacji społecznych zabrzanie mogą składać swoje wnioski i opinie do projektu pisemnie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (sekretariat Biura Głównego Inżyniera Miasta, ul. Religi 1, pokój 217) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat_gim@um.zabrze.pl

Linia nr 6

Opis zmian – Skierowanie linii na terenie Zaborza we wszystkich kursach ulicami: Pyki, Struzika, Janika, Korczoka i Pawliczka zamiast ulicą Wolności z obsługą wszystkich istniejących przystanków przy tych ulicach

oraz na terenie Osiedla Kotarbińskiego i Maciejowa we wszystkich kursach ulicami: Al. Korfantego, Grunwaldzką, Pestalozziego i Kondratowicza z obsługą wszystkich istniejących przystanków przy tych ulicach.

Uwagi – W granicach miasta Zabrze przebieg linii nr 6 pokrywa się z w całości z przebiegiem linii tramwajowej nr 1 a z pominięciem części przystanków z linią autobusową 840 oraz tramwajową nr 4. Na odcinku od Gliwic do centrum miasta pokrywa się z przebiegiem linii 617, 280 oraz linią  tramwajową nr 2.

Linia nr 15

Opis zmian – Skierowanie linii na terenie Grzybowic we wszystkich kursach ulicami: Witosa i Handlową, tj. przez „małą strefę ekonomiczną” z obsługą istniejącego przystanku przy ulicy Witosa i nowych przystanków przy ulicy Handlowej Wdrożono zmianę od dnia 22.01.2022 r.

Linia nr 83

Opis zmian – Skierowanie linii na terenie Mikulczyc, Osiedla Kopernika i Centrum Północ we wszystkich kursach ulicami: 11 listopada, Lawendową, Heweliusza, Bruno, Al. Korfantego z obsługą wszystkich istniejących przystanków przy tych ulicach.

Linia nr 86

Opis zmian – Zawieszenie funkcjonowania linii. Połączenie linii nr: 86, 286 i 234 w jedną bezpośrednią linię okrężną łączącą Zaborze, Centrum, Osiedle Kotarbińskiego i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich dotychczasowych przystanków na tych liniach oraz nowego przystanku przy ulicy Wolności w rejonie skrzyżowania z ulicą Dubiela.

Linia nr 92

Opis zmian – Skrócenie trasy linii we wszystkich kursach na terenie Helenki i części Rokitnicy do centrum przesiadkowego „Rokitnica Pętla” – skrócenie tras o około 2,4 km/kurs.

Linia nr 111 – wariant 1 poza godzinami szczytu

Opis zmian – Skrócenie trasy linii na terenie Helenki i części Rokitnicy do centrum przesiadkowego „Rokitnica Pętla” z wyjątkiem kursów w godzinach szczytów przewozowych (pozostaną bez zmian) oraz skierowanie linii na terenie Mikulczyc tylko w kursach na i po godz. 6.00, 14.00 i 22.00 ulicami: Goduli, Ballestrema i Donnersmarcka, tj. przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną z obsługą trzech nowych przystanków przy tych ulicach. Wdrożono zmianę z przejazdem przez Strefę od dnia 22.01.2022 r.

Linia nr 111 – wariant 2 w godzinach szczytu

Opis zmian – Skrócenie trasy linii na terenie Helenki i części Rokitnicy do centrum przesiadkowego Rokitnica Pętla z wyjątkiem kursów w godzinach szczytów przewozowych (pozostaną bez zmian) oraz skierowanie linii na terenie Mikulczyc tylko w kursach na i po godz. 6.00, 14.00 i 22.00 ulicami: Goduli, Ballestrema i Donnersmarcka, tj. przez Katowicką  Specjalną   Strefę   Ekonomiczną z obsługą trzech nowych przystanków przy tych ulicach.

Wdrożono zmianę z przejazdem przez Strefę od dnia 22.01.2022 r. Wnioskowane jest również przez pasażerów zwiększenie liczby kursów do obsługi KSSE.

Linia 156 – wariant 1 przez ul. Gdańską i Kotarbińskiego

Opis zmian – Skierowanie linii w wersji nr 1 we wszystkich kursach na terenie Osiedla Kotarbińskiegoulicami:   Gdańską i Franciszkańską z obsługą przystanków istniejących przy tych ulicach. Skierowanie linii w wersji  nr  2  we  wszystkich  kursach  z przebiegiem na terenie Osiedla Kotarbińskiego            ulicami:                Gdańską i Tatarkiewicza z obsługą dwóch nowych przystanków przy tych ulicach. Zwiększenie także liczby kursów w dni wolne od pracy.

Linia 156 – wariant 2 przez ul. Gdańska i Tatarkiewicza

Opis zmian – Skierowanie linii w wersji nr 1 we wszystkich kursach na terenie Osiedla Kotarbińskiego ulicami: Gdańską i Franciszkańską z obsługą przystanków istniejących przy tych ulicach. Skierowanie linii w wersji nr 2 we wszystkich kursach z przebiegiem na terenie Osiedla Kotarbińskiego ulicami: Gdańską i Tatarkiewicza z obsługą dwóch nowych przystanków przy tych ulicach. Zwiększenie także liczby kursów w dni wolne od pracy.

Linia nr 234

Opis zmian Zawieszenie funkcjonowania linii. Połączenie linii nr: 86, 286 i 234 w jedną bezpośrednią linię okrężną łączącą Zaborze, Centrum, Osiedle Kotarbińskiego i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich dotychczasowych przystanków na tych liniach oraz nowego przystanku przy ulicy Wolności w rejonie skrzyżowania z ulicą Dubiela.

Linia nr 250 – wariant 1

Opis zmian – Skierowanie linii przez cały rok na terenie Maciejowa we wszystkich kursach ulicami: Mielżyńskiego, Srebrną i Kondratowicza z obsługą istniejących przystanków przy tych ulicach oraz nowych przystanków przy ulicach: Mielżyńskiego w rejonie Centrum Poczty Polskiej oraz przy ulicy Srebrnej w rejonie zabytkowego Zespołu Szybu Maciej.Zwiększenie także liczby kursów we wszystkie dni. Wdrożono zmianę od dnia 22.08.2022 r.

Linia nr 250 – wariant 2

Opis zmian – Skierowanie linii przez cały rok na terenie Maciejowa we wszystkich kursach ulicami: Mielżyńskiego, Srebrną i Kondratowicza z obsługą istniejących przystanków przy tych ulicach oraz nowych przystanków przy ulicach: Mielżyńskiego w rejonie Centrum Poczty Polskiej oraz przy ulicy Srebrnej w rejonie zabytkowego Zespołu Szybu Maciej oraz na terenie Osiedla Słoneczna Dolina ulicami: Heweliusza, Lawendową, Merkurego i Jowisza. Zwiększenie także liczby kursów we wszystkie dni.

Linia nr 270

Opis zmian – proponujemy w zamian wersji nr 2 dla linii nr 156 rozpatrzenie skierowania trasy linii nr 270 z przebiegiem na terenie Osiedla Kotarbińskiego ulicami: Gdańską, Tatarkiewicza i Grunwaldzką z obsługą trzech nowych przystanków przy tych ulicach.

Linia nr 286

Opis zmian – Zawieszenie funkcjonowania linii. Połączenie linii nr: 86, 286 i 234 w jedną bezpośrednią linię okrężną łączącą Zaborze, Centrum, Osiedle Kotarbińskiego i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich dotychczasowych przystanków na tych liniach oraz nowego przystanku przy ulicy Wolności w rejonie skrzyżowania z ulicą Dubiela.

Linia nr 617 – wariant poza godzinami szczytu

Opis zmian – wydłużenie tras linii we wszystkich kursach na terenie Rokitnicy do centrum przesiadkowego „Rokitnica Pętla” i skierowanie linii na terenie Centrum Północ ulicami: Gdańską i Al. Korfantego.

Linia nr 617 – wariant w godzinach szczytu

Opis zmian – Skierowanie linii na terenie Grzybowic tylko w kursach na i po godz. 6.00, 14.00 i 22.00 ulicami: Witosa i Handlową, tj. przez „małą strefę ekonomiczną” z obsługą nowych przystanków przy tych ulicach oraz wydłużenie tras linii we wszystkich kursach na terenie Rokitnicy do centrum przesiadkowego Rokitnica Pętla oraz skierowanie linii na terenie Centrum Północ ulicami: Gdańską i Al. Korfantego. Wydłużenie do strefy „,małej strefy ekonomicznej” zostało wdrożone od 22.01.2022 r.

Linia nr 210

Opis zmian – Połączenie linii nr: 86, 286 i 234 w jedną bezpośrednią linię okrężną łączącą Zaborze,  Centrum,   Osiedle   Kotarbińskiego  i Osiedle Kopernika z obsługą wszystkich dotychczasowych przystanków na tych liniach oraz nowego przystanku przy  ulicy  Wolności w rejonie skrzyżowania z ulicą Dubiela.

Foto: materiały prasowe

 

Podobne artykuły

Święto Pracy czyli gdzie się podziały tamte pochody?

redaktor

Trzej nieletni napadali grożąc maczetą i teleskopową pałką

redaktor

Remizy OSP z Zabrza gotowe na przyjęcie uchodźców z Ukrainy

redaktor

SKOMENTUJ

» translate page «