fbpx
INFORMACJE

Na terenie Zabrza rusza kwalifikacja wojskowa 2023

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Zabrzu od 17.04 – 29.05.2023 r. Wezwane osoby będą kwalifikowane w budynku przy ulicy Karola Miarki 5.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w Zabrzu od 17 kwietnia do 29 maja. Wezwane osoby będą kwalifikowane w budynku przy ulicy Karola Miarki 5.

Do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z rozporządzeniem, MON wezwie:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2021 i 2022:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
  • książeczkę wojskową.
  • Foto: www.gov.pl

Podobne artykuły

76. Tour de Pologne w Zabrzu – utrudnienia dla kierowców!

redaktor

Poszukiwany kierowca volvo i świadkowie kolizji na średnicówce

redaktor

Przyłapany na włamaniu do altany. Splądrował więcej ogródków na Zaborzu?

redaktor

SKOMENTUJ

» translate page «