fbpx
INFORMACJE

Zabrzańska Inicjatywa Lokalna. Mieszkańcy chcą współpracować z samorządem

Alina Nowak, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, wraz z grupą mieszkańców wystąpiła do przewodniczącej Rady Miasta Zabrze Łucji Chrzęstek-Bar z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Jej celem są wspólne działania zabrzan i samorządu na rzecz lokalnej społeczności. W efekcie, po przyjęciu stosownej uchwały, mieszkańcy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, np. wspólnego wybudowania wiaty śmietnikowej, odnowienia pobliskiego skweru, czy placu zabaw, a po jego uwzględnieniu uczestniczyć w pracach. Teraz pomysłodawcy dopełniają formalności, by projekt uchwały stał się przedmiotem obrad Rady Miasta Zabrze.

Inicjatywa, zdaniem jej autorów, może rozwiązać szereg lokalnych problemów. Warunkiem jest aktywny udział mieszkańców. Możliwość takiego rozwiązania dają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– Mamy rozwiązanie na zgłaszane problemy mieszkańców. Dotychczas słyszeliśmy w Urzędzie, że coś się nie da, gmina nie może inwestować na nieswoim terenie. Okazuje się, że wiele spraw da się rozwiązać i już od 12 lat mogły być rozwiązane. Możemy razem zmienić swoje najbliższe otoczenie, stworzyć przyjazną przestrzeń, zorganizować miejsce do spotkań, odnowić podwórko i zrealizować wiele innych działań – mówi Barbara Chamiga, współautorka projektu uchwały i działaczka stowarzyszenia Wspólnie dla Zabrzan.

Aktywni mieszkańcy wspólnie z władzą

Mieszkańcy Zabrza, jak mówią autorzy, do tej pory mogą korzystać jedynie z budżetu obywatelskiego, gdzie decydują o przeznaczeniu części budżetu gminy na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli, ale nie jest wymagany ich udział w realizacji przyjętego zadania. Inicjatywa lokalna polega na tym, że mieszkańcy zgłaszają pomysł na konkretne przedsięwzięcie i wspólnie z gminą je realizują, np. poprzez świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

Inicjatywy lokalne funkcjonują w innych miastach

Podobne rozwiązania funkcjonują w innych polskich miastach, m.in. w Gliwicach, Katowicach, Krakowie. Wzorem tych miast, jak mówią autorzy projektu, środki na realizację zadań w ramach Zabrzańskiej Inicjatywy Lokalnej można pozyskać z rezerwy budżetowej.

– W Krakowskim Ogrodzie Społecznym Macierzanki posadowiono nowe ławki oraz urządzenia dla dzieci, zamontowano beczkę do retencji wody deszczowej, posadzono nowe drzewa i rośliny, a także przeprowadzono warsztaty sensoplastyczne i warsztaty ogrodnicze dotyczące bioróżnorodności dla dzieci w wieku przedszkolnym – mówi Dylan Błażejowski współautor inicjatywy i członek stowarzyszenia Wspólnie dla Zabrzan.

Projekt uchwały trafi do Biura Rady Miasta

W poniedziałek, 21 sierpnia, do Biura Rady Miasta zostało złożone zawiadomienie o powołaniu komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W następstwie tego, niebawem zostanie złożony projekt uchwały: Zabrzańska Inicjatywa Lokalna.

– Liczymy na to, że projekt szybko trafi pod obrady i zostanie przyjęty. To naprawdę dobre narzędzie do rozwiązywania lokalnych problemów przez aktywnych mieszkańców we współpracy z samorządem. Nie tylko integruje samych mieszkańców, ale także zmniejsza dystans do władz – mówi Alina Nowak, prezes stowarzyszenia Wspólnie dla Zabrzan.

Kiedy projekt uchwały?

Teraz, jak regulują to przepisy, pomysłodawcy projektu muszą zebrać 300 podpisów poparcia, a wtedy zgłoszony projekt uchwały stanie się przedmiotem obrad rady gminy

Podobne artykuły

Zaborze Północ: Nowy skate park i siłownia pod chmurką [FOTO]

redaktor

Kocia afera w Kociej Kawiarni?

redaktor

Progi zwalniające na ulicy Korczoka – rzucamy wyzwanie zabrzańskim radnym!

redaktor

SKOMENTUJ

» translate page «