fbpx
BIZNES

Jednolity plik kontrolny – zmiany

Jak zmieni się nowy plik JPK?

Nowy plik zastąpi obecnie obowiązujący plik JPK VAT oraz deklaracje VAT. Od października przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT będą wypełniać tylko jeden plik kontrolny – JPK V7. Jego wprowadzenie ma za zadanie ułatwić proces rozliczania z podatków oraz wyeliminować szarą strefę i oszustwa podatkowe, które najczęściej mają miejsce podczas produkcji i sprzedaży tytoniu, alkoholu oraz paliw. Dzięki temu rozwiązaniu wpływy do budżetu państwa z tytułu VAT znacznie się zwiększą, a oszustwa podatkowe będą mogły być szybko wykrywane.

Nowa struktura pliku JPK V7?

Nowy plik został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to część ewidencyjna, zawierająca informacje jak w obecnym pliku. Druga część jest częścią ewidencyjną i będą w niej zawierać się informacje o pozycjach wskazywanych w deklaracjach VAT. Ponadto wprowadzono oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7, które są najczęściej narażona na oszustwa podatkowe. Warto też mieć na uwadze, że nowy plik będzie obowiązywał w dwóch wariantach, w zależności od zadeklarowanego czasu rozliczeń w formularzu VAT – R. Jeśli przedsiębiorstwo zadeklarowało się, że będzie prowadzić miesięczne rozliczenia, wtedy wypełnia plik JPK V7M, a w przypadku rozliczeń kwartalnych JPK V7K. Oba pliki muszą być złożone w ściśle określonym czasie, którym jest 25 dzień miesiąca następnego za miesiąc poprzedni lub kwartał.

Wprowadzenie grup towarów i usług

Ważną zmianą w nowym pliku jest wprowadzenie grup towarów i usług uważanych szczególnie za wrażliwe na oszustwa. Oznacza to, że sprzedawca towarów lub usług znajdujących się w tej grupie, będzie miał obowiązek dokładnego oznaczania ich w pliku JPK V7. Ministerstwo Finansów wyszczególniło aż 13 grup towarów i usług, które oznaczane są symbolem GTU oraz kolejną cyfrą. Oznaczenia grup towarów dokonywać się będzie w części ewidencyjnej, dla każdej faktury osobno. W przypadku sprzedaży kilku towarów lub usług z listy, należy oznaczyć wszystkie kody towarów adekwatnie do grupy, do której należą. Jeśli towary i usługi nie należą do żadnej grupy GTU, pole to należy zostawić puste.

Oznaczanie transakcji

Dodatkowo nowy plik JPK V7 wymaga, aby oznaczać w nim wszystkie transakcje, które objęte są szczególnym procesem rozliczeń. Są to między innymi transakcje:

  • z podmiotem powiązanym,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
  • transferu bonu jednego przeznaczenia przez podatnika.

Tych transakcji jest wiele więcej, dlatego przed końcem września warto się z nimi szczegółowo zapoznać. Jest to o tyle ważne, że w przypadku błędów w oznaczeniach, transakcji lub grup towarów na przedsiębiorstwo może zostać nałożona kara grzywny, a błąd może być potraktowany jako próba oszustwa podatkowego.

Podobne artykuły

Turniej na najlepszego ucznia-kucharza w kraju po raz szósty!

redaktor

Osuszacze budowlane: Niezbędne Narzędzie w Przemysłowych i Budowlanych Pracach

redaktor

Pierwszy krok do prawa jazdy? Odkryj zalety bezstresowej nauki jazdy w OSK Rzewucki w Zabrzu!

redaktor

SKOMENTUJ

» translate page «