fbpx
INFORMACJE

Prezydent Zabrza uzyskała absolutorium za zeszłoroczny budżet

W miniony poniedziałek podczas obrad Rady Miasta Zabrze trwających 8 godzin, 13 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium Małgorzacie Mańce-Szulik

W miniony poniedziałek (26 czerwca) podczas obrad Rady Miasta Zabrze trwających ok. 8 godzin, 13 radnych zagłosowało za udzieleniem absolutorium Małgorzacie Mańce-Szulik za budżetu z 2022 roku, natomiast 12 było przeciwnych. Tym samym stosunkiem głosów wcześniej udzielono wotum zaufania prezydent Zabrza.

Budżet 2022

Dochody w 2022 roku wyniosły 1,130 mld zł (93,5% przyjętej prognozy rocznej), w tym 1,034 mld zł – bieżące i 96 mln zł – majątkowe, natomiast wydatki 1,242 mld zł (92,37% przyjętej prognozy), w tym 1,042 mld zł – bieżące i 200 mln zł – majątkowe. Powstały deficyt wyniósł blisko 112 mln zł.

Zadłużenie miasta na koniec 2022 roku wyliczono na poziomie 683,6 mln zł, co stanowi 60,5% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Na całość dochodów złożyły się dotacje (19%), subwencje i udziały (46%), udział własny (35%).

Największy udział w wydatkach (16% – majątkowe, 84% – bieżące), jak co roku, miała oświata (35% wydatków bieżących – 369 mln zł), opieka społeczna i rodzina (28% wydatków bieżących – 253 mln zł), gospodarka komunalna, transport, usługi (13% – 134 mln zł).

Regionalna Izba Obrachunkowa miała zastrzeżenia

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną z zastrzeżeniami opinię o przedłożonym przez prezydent Zabrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2022. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. płynności finansowej.

„Skład orzekający zwraca uwagę na informację przekazaną przez Miasto Zabrze o dokonaniu odroczenia na rok 2023 terminów płatności zobowiązań, które przypadły do zapłaty w 2022 roku z tytułu składek ubezpieczeniowych w kwocie 19.729.722,14 zł., mających charakter wydatków bieżących. Powyższe wskazuje na problemy z bieżącą płynnością finansową Miasta w zakresie możliwości realizacji planowanych wydatków bieżących” – napisano w uzasadnieniu opinii.

RIO zwróciło także uwagę na deficyt w poprzednim roku i łączny dług miasta.

„Wynik budżetu za 2022 roku to deficyt w wysokości 111.838.340,27 zł.

Łączna kwota długu Miasta Zabrze na koniec 2022 roku wyniosła 683.638.091,88 zł, co stanowi 60,5% dochodów wykonanych w ubiegłym roku. Na powyższą kwotę długu składają się m.in. zobowiązania wymagalne w kwocie 360.795,75 zł, stanowiące zobowiązania Jednostki Gospodarki Nieruchomościami z tytułu zaliczek na poczet wspólnot mieszkaniowych. W ocenie Składu Orzekającego relację planowanego zadłużenia Gminy do dochodów ogółem należy uznać jako wysoką. Wysokość długu, zgodnie z przedłożoną prognozą powinna osiągnąć najwyższą wartość na koniec 2023 roku, a następnie powinna zmniejszać się.”

Szklanka do połowy pełna, ale też do połowy pusta

Prezydent Zabrza przed debatą i głosowaniami przedstawiła dwa sprawozdania: o stanie gminy i z wykonania budżetu za 2022 rok.

– Jeśli sukcesy są udziałem prezydenta, to porażki też są udziałem prezydenta – wskazywali radni opozycji, którzy sprawozdaniom Małgorzaty Mańki-Szulik zarzucali przedstawianie wyłącznie sukcesów. – Można było odnieść wrażenie, jakby w mieście nie było nic do poprawy – mówili.

– Deweloperzy wybudowali mieszkania, ale Ikea nie zrealizowała obiecanych inwestycji. Część przedsiębiorców zwija interesy, nawet w centrum miasta. Dróg rowerowych wybudowano tylko 1 km. Jeśli chodzi o startupy, znaczące sukcesy są z 2020 roku, nie wskazano nowego podmiotu w zakresie startupów. Widoczny jest kłopot z rozwiązywaniem problemów drogowych, mieszkaniowych – wyliczał radny Przemysław Juroszek.

– Raport o stanie miasta, to raport o stanie miasta, a nie o tym, co nie zostało wykonane – odpowiadała Małgorzata Mańka-Szulik.

Inni radni z kolei zarzucali prezydent Zabrza, że dużo czasu spędza w budynku urzędu i na licznych spotkaniach służbowych, nie widząc realnych problemów mieszkańców. W sowim otoczeniu natomiast nie ma nikogo, kto zwróciłby uwagę na rzeczy do poprawy.

– Raport o stanie miasta, który został tu przedstawiony, pokazuje Zabrze z tej dobrej strony; to kraina mlekiem i miodem płynąca. Pani prezydent z tego co wiem, dużo czasu spędza w urzędzie, na różnych spotkaniach… Mówiąc krótko, jest osobą zapracowaną i po prostu nie widzi realnych problemów mieszkańców. Nawet poruszając się z miejsca A do miejsca B, robi to służbowym samochodem, wtedy nie widać krzywych chodników i dziurawych dróg – mówił Grzegorz Lubowiecki.

– Pracuję dla tego miasta od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. To mi nie przeszkadza, żeby być wśród mieszkańców. Tydzień temu chociażby rozmawiałam na Zandce ze zwykłymi ludźmi o podwórkach. Jak pan wejdzie na te podwórka, to pan zobaczy, jak mieszkańcy potrafią o nie zadbać, ciesząc się z tego, że my dbamy o miasto i np. proponujemy piękny zieleniec przed szkołą – odpowiadała Małgorzata Mańka-Szulik.

Znaleźli się również radni, którzy mimo obszerności raportu o stanie miasta nie znaleźli w nim istotnych dla siebie informacji.

– W raportach z innych miast, które przeczytałam, a były zdecydowanie mniej obszerne – np. raport Wrocławia 313 stron – były informacje o zamierzeniach i czy zostały one zrealizowane, a jeśli nie, to dlaczego nie zostały zrealizowane. Ile decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zrealizowaliśmy, ile dodatków mieszkaniowych przyznaliśmy, jakie jest zadłużenie czynszowe? To są rzeczy, których w tym raporcie (969 stron) nie doczytałam – wyliczała niektóre brakujące informacje radna Urszula Potyka.

Radni opozycji zarzucali też, że obok źle prowadzanych inwestycji, źle zarządzane są już te zrealizowane. Osoby zarządzające – jak mówił Kamil Żbikowski – nie są dobierane z klucza fachowości, a z klucza lojalności wobec władzy. Jako przykład podał stadion, na którym poza meczami Górnika niewiele się dzieje.

Szklanka jest pełna…

Niespodzianek nie było. Schemat jest co roku od wielu lat taki sam – opozycja wynajduje minusy, natomiast koalicja rządząca skupia się na rzeczach zrealizowanych lub realizowanych – np. cała masa trwających obecnie inwestycji. Kluby Skutecznych dla Zabrza i Prawa i Sprawiedliwości nie miały wątpliwości, że wszystko zmierza w jak najlepszym – oczywiście w mniemaniu wypowiadających się radnych wspomnianych klubów – kierunku.

Małgorzata Mańka-Szulik uzyskała 17 już absolutorium i wotum zaufania od radnych, a uściślając – od swojej trzynastki.

Źródło: nz24.pl Foto: materiały prasowe

Podobne artykuły

Pijany desperat groził sąsiadom i próbował wysadzić kamienicę

redaktor

Mikulczyce: Pijany 20 latek uderzył skodą w ogrodzenie [WIDEO]

redaktor

Radni uczcili 75 rocznicę wyzwolenia Auschwitz i Tragedii Górnośląskiej

redaktor

SKOMENTUJ

» translate page «