fbpx
INFORMACJE

Wiadukt na Sośnicę dopiero w przyszłym roku

Kiedy kierowcy pojadą nowym wiaduktem łączącym Zabrze z gliwicką dzielnicą Sośnica? Najprawdopodobniej w nowym roku, być może w styczniu. – Biorąc pod uwagę technologię robót koniecznych do wykonania i panujące warunki pogodowe, w ocenie nadzoru inwestorskiego, oddanie obiektu do użytkowania powinno nastąpić w styczniu 2024 roku – powiadomił Miejski Zarząd Dróg. Zastrzegł jednak, żeby nie traktować tej informacji jako „zapewnienia”, ponieważ w inwestycjach często bywa tak, że terminy się zmieniają.

Jeszcze na początku listopada Miejski Zarząd Dróg informował nas, że co do terminu oddania do użytku wiaduktu w ciągu ul. Roosevelta (30 listopada) nie ma wątpliwości.

– Póki co trzymamy się daty 30 listopada 2023 roku. Po ostatniej radzie budowy nie było wątpliwości ani ze strony wykonawcy, ani ze strony inżyniera kontraktu. Nasz inspektorat również nie ma wątpliwości, że zdążymy – usłyszał wówczas nasz dziennikarz od Adama Kołatka z Miejskiego Zarządu Dróg.

Dziś Miejski Zarząd Dróg poinformował, że biorąc pod uwagę technologię robót koniecznych do wykonania i panujące warunki pogodowe, w ocenie nadzoru inwestorskiego, oddanie obiektu do użytkowania powinno nastąpić w styczniu 2024 roku. 

Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji inwestycji

W poniedziałek, 27 listopada, dyrektor MZD Danuta Bochyńska-Podloch przekazała nam, że inżynier kontraktu powiadomił Miejski Zarząd Dróg (27 listopada), iż wykonawca – firma AMBET Sp. z o.o. – zawnioskował o przedłużenie terminu realizacji robót z powodu przeszkód wpływających na prawidłową realizację umowy. Dopytywaliśmy, o jakie przedłużenie terminu chodzi, niestety tej istotnej informacji mimo naszej dociekliwości, nam nie przekazano. Poinformowano jedynie, że wniosek jest analizowany.

Postęp prac

– Na dzień dzisiejszy wykonano podpory, ustrój nośny, dylatacje modułowe, oraz izolację ustroju nośnego. W trakcie realizowane są roboty: związane z kapami chodnikowymi, wymianą barier drogowych. Wykonanie całości inwestycji szacowane jest na ok. 95% – napisała Danuta Bochyńska-Podloch.

Wzrost kosztów inwestycji

Jak się dowiedzieliśmy, koszt przebudowy dzisiaj  wynosi już 14,8 mln zł (ostateczną kwotę poznamy po zakończeniu prac). Pierwotny koszt przy rozpoczęciu inwestycji w 2021 roku był szacowany na ponad 9 mln zł. Wzrost kosztów, jak już pisaliśmy wielokrotnie, spowodowany jest dodatkowymi pracami wynikającymi z kolizji (starych) fundamentów przyczółków wiaduktu z torami, którą stwierdzono dopiero podczas prac rozbiórkowych wiaduktu. To jednak nie jedyne prace dodatkowe.

– Podczas realizacji inwestycji napotkaliśmy na dodatkowe problemy; niezinwentaryzowane kable, był też rurociąg wbudowany w fundament. Do dziś nie wiemy, kto jest właścicielem tego rurociągu, a pytaliśmy wszystkich: Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, kopalnię, kolejarzy, bo to przecież na ich terenie – tłumaczył nam Łukasz Morawiec zajmujący się inwestycją z ramienia Miejskiego Zarządu Dróg.

Kary umowne

„Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 3umowy, w zakresie dotyczącym etapu I i/lub etapu II” – czytamy w § 15 wzoru umowy dostępnej w BIP Zabrze. Jej postanowienia zostały przeniesione do umowy zawartej z wykonawcą.

Czy kierowcy przywitają nowy rok z wiaduktem? Zabrzanom tego życzymy, a wykonawcy jak najniższych kar umownych. Powodzenia!

Podobne artykuły

Osiedle Kopernika: Demolowali samochody i zaatakowali policjanta

redaktor

Serce przeciw nienawiści na Placu Wolności

redaktor

Powyborcze porządki – kto już posprzątał, a kto powinien to zrobić?

redaktor

SKOMENTUJ

» translate page «