fbpx
INFORMACJE

Więcej wydatków niż dochodów – negatywnie oceniono budżet Zabrza

Niecały miliard złotych dochodów i ponad miliard wydatków. W tym prawie 700 tysięcy zł kredytów i pożyczek, a także odraczanie bieżących płatności. Budżet Zabrza za rok 2019 został oceniony negatywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Prognozy na przyszłość też nie są optymistyczne, bo zadłużenie rośnie, a odraczane przez Zabrze zobowiązania obciążają miejską kasę na kolejne lata.
Niecały miliard złotych dochodów i ponad miliard wydatków. W tym prawie 700 milionów zł kredytów i pożyczek, a także odraczanie bieżących płatności. Budżet Zabrza za rok 2019 został oceniony negatywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Prognozy na przyszłość też nie są optymistyczne, bo zadłużenie rośnie, a odraczane przez Zabrze zobowiązania obciążają miejską kasę na kolejne lata.

Z opublikowanej 29 kwietnia przez RIO w Katowicach uchwały „w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok”, wynika że „III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje: § 1. Wydaje się negatywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok”.

To efekt większych wydatków niż dochodów miejskiej kasy w Zabrzu. Dochody w 2019 r. wyniosły 993 506 517, 45 zł, a wydatki 1032 321 343, 92 zł. Według RIO wynik budżetu za 2019 r. jest ujemny i wynosi prawie 39 mln zł deficytu. Tym samym deficyt miejskiej kasy jest większy o ponad 6 mln zł niż planowano. Zabrzański samorząd, żeby zminimalizować skutki ujemnego wyniku musiał wykorzystać 5,9 mln zł z wydatków przeznaczonych na rok 2020.

Kredytowa pętla Zabrza

Miejska kasa w Zabrzu coraz bardziej odczuwa skutki zaciągniętych w ostatnich latach pożyczek i kredytów. Z opinii RIO wynika, że dług Zabrza w 2019 r. to prawie 700 milionów złotych! A dokładnie 697 738 803, 74 zł co stanowi 70,2 proc. zeszłorocznych dochodów miasta.

RIO zwróciła też uwagę na odraczanie przez Zabrze zeszłorocznych zobowiązań wobec kontrahentów na kwotę ponad 8 mln zł, co skutkować będzie obciążeniem budżetu miasta w kolejnych latach.

Poniżej publikujemy pełną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

4200_III_104_Zabrze

Podobne artykuły

Osiedle Kopernika: Potrącenie rowerzysty na skrzyżowaniu

redaktor

Trociny i cement, czyli ciąg dalszy fuszerki w budynku na Wolności 165 A

redaktor

Skarbnik miasta zasłabł na sesji, a wiceprezydent chciał kontynuować obrady

redaktor

SKOMENTUJ

» translate page «