fbpx
BIZNES

Pieniądze do wzięcia na rozkręcenie biznesu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski finansowane będą w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.05.01.

W ramach projektu zakłada się wsparcie dla 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Zabrze, w szczególności znajdujących się w następujących grupach:
– osoby młode w wieku 18-29 lat,
– osoby po 30 roku życia znajdujące się w co najmniej jednej z poniższych grup tj.:
– kobiety,
– osoby w wieku 50+,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Ww. osoby nie mogą jednocześnie otrzymywać wsparcia w ramach innego projektu z  zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej, dofinansowanego ze środków EFS+.

Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilość punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

Kwota dotacji: do 38.000,00 zł

Termin naboru wniosków: od 11.09.2023r. do 15.09.2023r.
Wnioski przyjmowane będą od godziny 08:00 pierwszego dnia naboru do godziny 14:00 ostatniego dnia naboru. Wnioski złożone w dniu 15.09.2023 po godz. 14.00 nie podlegają rozpatrzeniu.

Kompletny wniosek można złożyć w jednej z następujących form:

1. W formie papierowej – wnioski przyjmowane są w godzinach od 08:00 do 15:00 (ostatniego dnia naboru, wnioski są przyjmowane do godziny 14:00):

  • w  pokoju 7.04  tut. urzędu,
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu przy Placu Krakowskim 9
  • za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do tut. urzędu),
  • w  pokoju 8.05  tut. urzędu (w sekretariat).

2. W formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (jako załącznik do PISMA DO URZĘDU), po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
3. W formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, następującymi metodami:

  • za pomocą platformy ePUAP.

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu: 32-277-90-41

Podobne artykuły

Legalne nasiona, nielegalne rośliny…

redaktor

Czy marketing sprawdzi się w czasach kryzysu?

@admin

Rekuperacja – bezpieczna wentylacja z odzyskiem ciepła

@admin

SKOMENTUJ

» translate page «